kulturní akce:

14. 6. Zahradní slavnost 

                  - společné vystoupení tříd k závěru školního roku

                  - pasování předškoláků

                  - piknik a volná zábava