Adresa školy - Laudova 1031

Praha 6, Řepy, 163 00

tel.č.: 235 314 015

Zástupkyně ředitelky MŠ Sluníčko: Bc. Iva Roštárová

tel.č.: 797 976 494

Vedoucí školní jídelny: Šárka Hartychová

tel.č.: 235 314 514

 

Ředitelka komplexu MŠ Laudova se speciálními třídami: Mgr. Alena Lucová

kontakty viz webová stránka celého komplexu

 

KONZULTACE PRO RODIČE S UČITELKOU NA TŘÍDĚ NEBO SE ZÁSTUPKYNÍ JSOU

STŘEDA: 13.00- 13.30 HOD

 

 

 

 

Učitelky MŠ Sluníčko  
- Berušky: Iva Smejkalová
  Helena Kamarýtová
- Žabičky: Veronika Benešová
  Jana Směšná
- Koloušci: Bc. Hana Lhotková
  Bc. Iva Roštárová
- Motýlci: Dana Korešová
  Dis.Zuzana Procházková
Školnice Antónie Havlová